ул. „Съединение” №105
e-mail: office@obredendom.net

Радостни ритуали:
тел.: 054 / 826 048
моб.тел.: 0893 377 952

Тъжни ритуали:
тел.: 054 / 830 573
моб.тел.: 0893 377 954
моб.тел.: 0893 377 956
моб.тел.: 0893 377 957