„Обреден дом” – гр. Шумен е създаден на 01.07.1980 г. с постановление № 31 от 17.07.1979 г. на Министерски съвет, като стопанско предприятие. Основните дейности  са били обрядна, административна и стопанска. От септември 1993 г. се преобразува в ЕООД, а от юни 2008 г. по решение на Общински съвет гр. Шумен става ОП. Предметът на дейност е организиране и извършване на официалните семейни празници и обреди – сватби, именувания, погребения, помени и свързаните с тях услуги.


Сключването на гражданските бракове може да се извърши в Ритуалната зала, от която за всичките тези години от създаването на дома са излезли над 20 000 двойки или на място избрано от самите младоженци.


„Обредния дом” предлага организация и провеждане на годишнина от сватбата – сребърна или златна, с ритуал на място посочено от юбилярите.


Фирмата извършва организация на погребенията в града и на територията на страната, като осигурява всички стоки и услуги, свързани със събитието.